Odesílání zásilek probíhá momentálně hromadně 2x týdně i když je zboží skladem! Děkuji za pochopení.

Obchodní podmínky

UVEDENÉ bchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
Prodávající:


Laura Hradilová ,Svobody 14/133, Bolatice 74723,  IČ: 03124797


1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ ,VYMEZENÍ POJMŮ


1.1 Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti
prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji
podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské
činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím o internetového obchodu :
https://www.lalah.cz
1.2 Kupující učiněním objednávky akceptuje zde uvedené obchodní podmínky.
Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami a jsou pro obě strany závazné.
1.3 Kupní smlouva je uzavřená dodáním objednaného zboží.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech formulářem předepsaných údajů.
1.4 Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci
v internetovém obchodě, vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
1.5 Potvrzením objednávky stvrzuje spotřebitel souhlas s obchodními
podmínkami.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY


UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY


2.1  Objednávka kupujícího učiněná prostřednictvím internetového
obchodu https://www.lalah.cz
Potvrzení objednávky provede ručně prodejce po překontrolování
objednávky, respektive dostupnosti objednaných položek. 

Nakupující je o potvrzení informován elektronickou poštou.
2.2 Nakupující má právo od návrhu kupní smlouvy odstoupit do 24 hodin od odeslání objednávky. Její stornování provede pomocí vnitřní pošty.
3. Prodávající se zavazuje dodat zboží bez závad, označené etiketou
, daňový doklad (faktura ) je k dispozici v elektronické formě na Vašem emailu.Na požádání dodám v tištěné formě.
3. DODACÍ LHŮTA
3.1 Dodání zboží, které je k dispozici IHNED expeduji do 3 pracovních dnů po přijetí platby.
3.2 Zboží s dostupností do 10 -ti  dnů  aj. - po přijetí platby se teprve začíná šít, případně doobjednávat materiál, lhůta je tedy opět počítána od přijetí platby, víkendy se do této lhůty nepočítají!
3.3 Pokud zboží potřebujete dřív, než je uvedeno v termínu dodání,
prosím, před objednáním mě nejprve informujte.


4. CENA A PLATBA ZBOŽÍ


4.1 Uvedené ceny jsou platné v okamžiku objednání.V případě chybného popisu zboží si prodávající vyhrazuje právo informovat spotřebitele o nastalé změně v návrhu kupní smlouvy. Jestliže nebude spotřebitel s navrženou změnou souhlasit, má právo od návrhu kupní smlouvy do 24h odstoupit bez sankcí.


5.CENA DOPRAVNÉHO

5.1.Kupní cenu lze uhradit pouze předem na bankovní účet prodávajícího

5.2 O platebních údajích je kupující informován elektronicky. Po odeslání objednávky má kupující povinnost učinit platbu bankovním převodem do 3 pracovních dnůPři nesplnění této povinnosti je prodejcem objednávka automaticky zrušena (stornována). O této skutečnosti je zákazník informován vnitřní poštou.

5.3 Prodávající informuje kupujícího o předání zboží změnou stavu objednávky na „vyřízeno" .

5.4 Prodávající neodpovídá za zpoždění dodávky zboží (v důsledku zavinění přepravní společností (především před Vánocemi).Myslete prosím i na toto a zboží objednávejte s dostatečným předstihem.

5.5 Při dodání zboží bude kupujícímu účtováno dopravné dle velikosti a hodnoty objednávky ( o případném snížení/navýšení ceny poštovného je kupující informován vnitřní poštou při přijetí objednávky) následovně:

Doporučený dopis (ČESKÁ POŠTA) - zásilky do 5cm výšky a hodnoty 880 , -  79 Kč

Balík do ruky ( ČESKÁ POŠTA ) - zásilky NAD  5cm výšky a hodnoty 880 ,- A VÝŠE  Kč - 130 Kč

Na přání a vlastní zodpovědnost kupujícího lze zaslat i zboží nad 880 ,- jako Doporučený dopis, pokud je splněna podmínka výšky zásilky do 5 cm.

 CENA POŠTOVNÉHO ZAHRNUJE TAKÉ BALNÉ.


6.1

Podmínky pro uznání nároků práva z vadného plnění:
- výrobek byl používán v souladu s textilní etiketou výrobku
- vada byla oznámena neprodleně po zjištění
6.2 Prodávající rozhodne o reklamaci ihned,pokud nejde o případ,kde je nutné
posouzení odborníka.
6.3 Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev
vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
Reklamace bude vyřízena do 30-ti dnů . Snažím se vše řešit v co nejkratším
termínu.
6.4  pokud nebude vada zjištěna nebo pokud se nebude jednat o vadu podléhající
záručním podmínkám, nebude reklamace uznána a kupující je povinen
prodávajícímu uhradit případné vzniklé náklady s tímto řízením.
Postup reklamace
Zákazník nejdříve vyrozumí prodávajícího (popište vadu výrobku ,přiložte foto ..).
Po předchozí domluvě zašle kupující zboží na adresu prodávajícího
uvedenou v objednávce, PŘIPOJÍ PODACÍ ČÍSLO ZÁSILKY.
Zboží zasílejte doporučeným psaním , cennější zboží v hodnotě 880 ,- a výše
je nutné zaslat pojištěno odpovídajícím způsobem bez zbytečného
protahování situace.
Náklady za zaslání zboží zpět hradí kupující.
ZBOŽÍ K REKLAMACI PŘIJÍMÁM POUZE ČISTÉ ,VYPRANÉ ,BEZ
ZÁPACHU ,ZNEČIŠTĚNÍ A OCHLUPENÍ.
V opačném případě bude zasláno zpět odesílateli bez předchozího upozornění !

6.5 Upozorňuji, že u použitých věcí prodejce neodpovídá za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí spotřebitelem.


7 . Práva z vadného plnění nelze uplatnit při :
- běžném opotřebení výrobku
- nesprávném použití výrobku a poškození výrobku zaviněné nesprávnou
údržbou - tedy v rozporu s textilní etiketou na které je uvedeno materiálové
složení a údržba výrobku.
Prodávající nenese zodpovědnost za poškození zboží během přepravy.


8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY


8.1 Při zakoupení zboží v obchodu prodejce LalaH má kupující právo vrátit zboží
bez udání důvodů do 14 dnů od jeho převzetí.
8.2. K odstoupení od smlouvy dochází v okamžiku, kdy je prodávajícímu
doručeno „Oznámení od odstoupení od smlouvy“ (formulář viz níže) 
Oznámení o odstoupení od smlouvy
Oznamuji , že odstupuji od smlouvy o nákupu zboží: …............................
Datum objednání zboží..........................
Datum obdržení zboží ….......................
Jméno a příjmení kupujícího: …................................
Adresa kupujícího: ….........................
Datum: ….................................
8.3 Vrácené zboží musí být nepoužité !
8.4 Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy podle § 53 odstavce 7
Občanského zákoníku, má prodávající právo na náhradu vynaložených nákladů
spojených s vrácením zboží.
8.5 Prodávající vrátí uhrazenou částku kupujícímu dle podmínek uvedených
výše nejpozději do 14 dnů od dne odstoupení od smlouvy na číslo účtu, které
kupující uvede prodávajícímu.

8.6 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je
příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00
Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz


8.7. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy na dodávku zboží vyrobeného
na zakázku , kdy objednávám materiál a šiji až v případě zájmu kupujícího
dle zadaných kritérií nebo provádím úpravy na přání zákazníka .V případě
nespokojenosti se zbožím lze pouze reklamovat (viz odstavec 7.PRÁVA Z
VADNÉHO PLNĚNÍ).

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.